Certificaten

Bij Ronell staat veilig horen en communiceren op de werkvloer centraal. Onze producten voldoen aan de actuele normen op het gebied van PBM (EU–verordening 2016/425) en zijn getest volgens de EN352-2: 2020-norm. Jaarlijks worden de producten door een onafhankelijke notified body gecontroleerd om de veiligheid te garanderen.

 

Geschiedenis

De richtlijn 89/686/EEG is op 21-04-2018 vervangen door een nieuwe Europese verordening (EU) 2016/425 persoonlijke beschermingsmiddelen. Hierin staan updates en strengere regels voor het op de markt brengen van persoonlijke beschermingsmiddelen binnen de Europese Unie.
Per april 2018 zal er gewerkt moeten worden volgens (EU) 2016/425. April 2018 tot medio april 2019 was een overgangsjaar. In dat jaar mochten de bestaande producten met bestaande certificaten nog worden aangeboden, evenals de producten die onder de nieuwe certificaten vallen.

Voor Ronell betekent dit dat ons product vanaf 21-04-2018 onder de strengste conformiteitsprocedure zal vallen. Onze gehoorbescherming valt nu onder de zwaarste categorie persoonlijke beschermingsmiddelen, namelijk categorie 3.

Concreet: onze op maat gemaakte gehoorbescherming valt onder een EU-type onderzoek door een gecertificeerde keurende instantie.

 

21 april 2019

Vanaf 21 april 2019 mag er uitsluitend worden geleverd volgens de nieuwe Europese verordening (EU) 2016/425. Dit vraagt een permanente bewaking van het productieproces en bovendien is een goede kwaliteitsborging vereist.

 

Geldigheidstermijn

Er is nu sprake van een beperking van de geldigheidstermijn op de certificaten. De geldigheid van de certificaten is op dit moment beperkt tot maximaal vijf jaar. Daarnaast zal er elk jaar een toetsing zijn van de keurende instantie, om na te gaan of ons product nog voldoet aan dezelfde criteria als waarop het certificaat is afgegeven.

 

Conformiteitsverklaring

Er hoort een door ons opgesteld en ondertekend juridisch document beschikbaar gesteld te worden. Hiermee verklaart Ronell dat het product voldoet aan alle eisen op de van toepassing zijnde wetgeving.

Wilt u meer weten over de veiligheid van onze gehoorbescherming? Neem dan contact op met uw persoonlijke gehooradviseur. 

Direct contact met één van onze adviseurs?

+31 184 434 440
info@ronell.com

Naam
Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
Naam
Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.