Preventie

Preventie

Schadelijk lawaai heeft impact op productie en gezondheid. Om dit te beperken, is het belangrijk om een preventieplan op te stellen in de RI&E. Dit is ook verplicht door de Arbodienst. Stap 1 is om een globale geluidsmeting te doen.

Als blijkt dat hierbij de 80 decibel wordt overschreden, is een dagdosismeting aan te bevelen. Op basis van de resultaten van de dagdosismeting kan de benodigde demping worden bepaald.

Overzicht preventie­maatregelen

Het is belangrijk om daarbij niet alleen een top-downbenadering te hanteren, maar medewerkers regelmatig uit te nodigen om gevaren te melden. Een centraal meldpunt is hierbij een laagdrempelig hulpmiddel. Maar welke maatregelen zijn nu effectief? We volgen de arbeidshygiënische strategie:

Volume beperken

Beperken van het risico aan de bron is, als dit realistisch is, altijd verplicht. Als er minder luidruchtige arbeidsmiddelen beschikbaar zijn, hebben die de voorkeur. Bij machines kunt u bijvoorbeeld kijken of er stillere varianten zijn. Op die manier hebt u het risico in één keer aangepakt.

Geluidsbron afdekken

Isolatie van het lawaai is een goed alternatief. Door een kap of wand rond de machine of activiteit te plaatsen, wordt het geluid gedempt. Voordeel is dat u geen vervangende middelen hoeft aan te schaffen. Nadeel is dat elke machine of activiteit geïsoleerd moet worden, waardoor u hier minder toegang toe heeft. Bovendien kan niet alle lawaai voldoende gedempt worden.

Minder lang werken

U kunt er ook voor kiezen om de productietijd te beperken. Zo kunt u met 83 decibel nog 4 uur per dag werken. En met 86 decibel 2 uur. Voorwaarde is wel dat het lawaai niet onverwacht hoger wordt. Voordeel is dat u verder geen maatregelen hoeft te nemen. Nadeel is dat u het lawaai voortdurend moet meten en u de werkploegen maar beperkt kunt inzetten.

Gehoorbescherming

Door uw personeel van gehoorbescherming te voorzien, wordt de gehoorgang geblokkeerd en daarmee het gehoor beschermd. Dit is de meest gebruikte oplossing. Voordeel is dat iedereen overal beschermd is en dat het geen grote impact heeft op je organisatie.

Uiteraard is het belangrijk dat het personeel zich bewust is van het risico. Zo ontstaat er draagvlak voor de maatregelen. 
Meer tips voor draagvlak creëren, leest u hier.