Geluidsonderzoek

Bent u op zoek naar een compleet en uitgebreid beeld van de schadelijke geluiden waar uw werknemers elke dag aan blootgesteld worden? Dan adviseren wij om een geluidsonderzoek uit te voeren in uw bedrijf. 

Dit doen wij door middel van een gerichte geluidsmeting, die ook de looplijnen van de medewerkers volgt. Door middel van deze meting kunt u ook van verschillende functies binnen het bedrijf te weten komen aan hoeveel decibellen uw medewerkers bloot worden gesteld en voor hoe lang.

Onderzoeksopzet

Om de blootstelling aan schadelijk geluid in kaart te brengen, worden conform NEN-EN-ISO 9612 persoonsgebonden (dosimetrie) geluidmetingen uitgevoerd. De metingen worden uitgevoerd op representatieve werkdagen zodat getoetst kan worden aan de grens- en actiewaarden welke gelden voor een dagblootstelling (TGG 8 uur).

Hele-dag-methode

De hele dag methode bestaat uit het uitvoeren van metingen gedurende een gehele werkdag. De medewerker(s) uit de functiegroep dragen de gehele dag een geluidsmonitor met zich mee binnen de gehoorzone (op de schouder).

Naarmate er meer metingen verricht worden, zal een beter beeld verkregen worden van de gemiddelde blootstelling, waardoor de betrouwbaarheid van het blootstellings- en PBM-advies wordt vergroot.

Geluidmetingen (dosimetrie)

Persoonsgebonden metingen naar geluid worden uitgevoerd met een type II geluidmeter (Casella Dbadge Pro). Voor en na de metingen wordt de Dosebdge geijkt met behulp van een calibrator. De monitor registreert en logt de gemiddelde gemeten waarden (LAeq in dB(A)), als ook piekniveaus

(Lc piek in dB(C)), waarbij eveneens onderscheid wordt gemaakt in de geluidssterkte per octaafband (frequentieniveau).

Geluidsonderzoek aanvragen:

Name(erforderlich)
Adres(erforderlich)
Dieses Feld dient zur Validierung und sollte nicht verändert werden.