Gehoorbescherming ARBO

Wat zegt de ARBO-wet over gehoorbescherming?

Volgens de Nederlandse Arbeidsomstandighedenwet (ARBO-wet) is gehoorbescherming een belangrijk aspect van de veiligheid en gezondheid op de werkplek, vooral in omgevingen waar werknemers worden blootgesteld aan hoge geluidsniveaus.

De wet stelt specifieke eisen aan werkgevers om gehoorschade bij werknemers te voorkomen, die voornamelijk gericht zijn op het beoordelen en controleren van geluidsrisico’s, het nemen van maatregelen om blootstelling aan lawaai te verminderen, en het voorzien van gehoorbescherming indien nodig.

Dit staat er specifiek in over gehoorbescherming:

Risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E):
Werkgevers zijn verplicht om een risico-inventarisatie en -evaluatie uit te voeren, waarbij geluidsniveaus op de werkplek worden gemeten en beoordeeld. Als de blootstelling aan lawaai boven de actiewaarde van 80 dB(A) ligt, moet de werkgever maatregelen nemen.

Preventieve maatregelen:
De ARBO-wet vereist dat werkgevers eerst proberen het lawaai bij de bron aan te pakken, bijvoorbeeld door stillere machines aan te schaffen of werkprocessen te veranderen. Als dit niet mogelijk is, moeten er technische of organisatorische maatregelen genomen worden om de blootstelling aan lawaai te verminderen.

Gehoorbescherming:
Werkgevers moeten persoonlijke gehoorbeschermingsmiddelen (zoals oordoppen of gehoorkappen) ter beschikking stellen aan werknemers als het geluidsniveau boven de 80 dB(A) komt. Bij blootstelling boven de 85 dB(A) is het dragen van gehoorbescherming verplicht.

Voorlichting en instructie:
Werkgevers zijn ook verplicht om werknemers voor te lichten over de risico’s van lawaai en het correcte gebruik van gehoorbescherming.

Gezondheidsbewaking:
Bij blootstelling aan geluidsniveaus boven de actiewaarden moeten werkgevers gehoortesten (audiometrisch onderzoek) aanbieden aan de werknemers.

Deze eisen zijn bedoeld om werknemers te beschermen tegen gehoorschade, die kan leiden tot permanente gehoorverlies of tinnitus. Het is belangrijk dat werkgevers deze voorschriften nauwgezet volgen om een veilige en gezonde werkomgeving te garanderen.

Aan welke normen moet gehoorbescherming voldoen? (EN 352)

De norm EN 352 is een Europese norm die specifieke vereisten stelt aan persoonlijke gehoorbeschermingsmiddelen. Deze norm is opgesteld om te garanderen dat gehoorbeschermingsproducten effectief beschermen tegen schadelijke geluidsniveaus, terwijl ze ook comfortabel en veilig zijn voor de gebruiker.

De norm EN 352 is onderverdeeld in verschillende delen, elk gericht op verschillende soorten gehoorbescherming en hun specifieke vereisten:

  • EN 352-1: Gehoorkappen – Dit deel specificeert de eisen voor gehoorkappen, die over het geheel van de oorschelpen passen om het gehoor te beschermen.
  • EN 352-2: Oordoppen – Dit deel bevat de eisen voor oordoppen, inclusief zowel voorgevormde (herbruikbare) als vormbare (wegwerp) oordoppen die in de gehoorgang worden gedragen.
  • EN 352-3: Gehoorbeschermers gekoppeld aan een veiligheidshelm – Dit deel betreft gehoorkappen die specifiek ontworpen zijn om te worden bevestigd aan veiligheidshelmen.
  • EN 352-4: Gehoorbescherming met geluidsrestauratie – Dit deel stelt eisen aan gehoorbeschermers die zijn uitgerust met elektronische geluidsrestauratiesystemen, bedoeld om de gebruiker in staat te stellen om gesprekken en waarschuwingssignalen te horen terwijl ze beschermd worden tegen hoge geluidsniveaus.
  • EN 352-5: Gehoorbescherming met actieve geluidsreductie – Dit deel omvat de vereisten voor gehoorbeschermers die actieve geluidsreductietechnologie gebruiken om het geluidsniveau dat de oren van de gebruiker bereikt, te verminderen.
  • EN 352-6: Gehoorbescherming met communicatievoorzieningen – Dit deel specificeert de eisen voor gehoorbeschermers die zijn uitgerust met communicatieapparatuur, zoals radio’s of andere elektronische communicatiemiddelen.
  • EN 352-7: Gehoorbescherming met niveau-afhankelijke functie – Dit deel betreft gehoorbeschermers die geluiden kunnen dempen op basis van het geluidsniveau, waardoor gebruikers normale gesprekken kunnen horen terwijl ze nog steeds beschermd worden tegen plotselinge luide geluiden.
  • EN 352-8: Oorpluggen met entertainmentfunctie – Dit deel stelt eisen aan oorpluggen die ook zijn ontworpen om muziek of andere audio af te spelen voor entertainmentdoeleinden.

 

Deze normen waarborgen niet alleen de effectiviteit van gehoorbescherming in termen van dempingswaarden, maar ook de veiligheid, gebruiksvriendelijkheid, en duurzaamheid van de producten. Fabrikanten moeten hun producten laten testen en certificeren volgens deze normen om te kunnen aantonen dat ze voldoen aan de Europese regelgeving voor persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM).

 

engineers met arbo wet

Wat kunt u doen als werkgever of werknemer?

Vanuit onze expertise, wij die gespecialiseerd zijn in otoplastieken en een full-service gehoorbeschermingsoplossing bieden, kunnen werknemers het volgende doen om hun gehoor effectief te beschermen en de kwaliteit van hun gehoorbescherming te waarborgen:

Deelnemen aan geluidsmetingen:
Werknemers kunnen actief deelnemen aan de door ons uitgevoerde geluidsmetingen op de werkvloer. Dit stelt ons in staat om de specifieke behoeften voor gehoorbescherming van elke werknemer te bepalen op basis van de actuele geluidsniveaus waaraan zij worden blootgesteld.

Gebruikmaken van gehoorbescherming op maat:
Otoplastieken, of gehoorbescherming op maat, bieden de beste pasvorm en comfort, evenals optimale bescherming tegen schadelijke geluidsniveaus. Werknemers moeten ervoor zorgen dat ze hun op maat gemaakte gehoorbeschermers correct gebruiken en dragen zoals geïnstrueerd.

Volgen van instructies en trainingen:
Het is essentieel dat werknemers de instructies over het correct plaatsen en verwijderen van de gehoorbescherming volgen, evenals deelnemen aan de aangeboden draagvlaktrainingen. Deze trainingen helpen bij het verhogen van het bewustzijn over gehoorbescherming en het belang van het dragen ervan om gehoorschade te voorkomen.

Deelname aan lektesten:
Wij bieden gratis lektesten aan om de effectiviteit en de kwaliteit van de gehoorbescherming te waarborgen. Werknemers moeten regelmatig deze lektesten laten uitvoeren om zeker te zijn dat hun gehoorbeschermers nog steeds de juiste bescherming bieden.

Zorg en onderhoud:
Werknemers moeten hun gehoorbescherming goed onderhouden, schoonhouden, en op de juiste manier bewaren om de levensduur en effectiviteit ervan te maximaliseren.

Door deze stappen te volgen, kunnen werknemers actief bijdragen aan hun eigen gehoorbescherming en de risico’s op gehoorschade minimaliseren.

Compleet gedekt? Schakel onze hulp in!

Zeker weten voldoen aan de ARBO-wet betreft gehoorbescherming? Schakel onze hulp in. Door heel Nederland helpen we bedrijven, organisaties en fabrieken aan het voeren van de juiste richtlijnen betreft het gehoor.

Direct contact met één van onze adviseurs?

+31 184 434 440
info@ronell.com