Prevention

Prevention

Harmful noise has an impact on production and health. To limit this, it is important to draw up a prevention plan in the RI&E. This is also required by the Occupational Health and Safety Service. Step 1 is to take a global sound measurement.

If it appears that the 80 decibels are exceeded, a daily dose measurement is recommended. Based on the results of the daily dose measurement, the required damping can be determined.

Overview of preventive measures

It is important not only to take a top-down approach, but also to regularly invite employees to report hazards. A central reporting point is a low-threshold tool for this. But which measures are effective? We follow the occupational hygiene strategy:

1. Limiting the volume

Beperken van het risico aan de bron is altijd verplicht. Bij machines kunt u bijvoorbeeld kijken of er stillere varianten zijn. Op die manier hebt u het risico in eén keer aangepakt.

2. Covering the sound source

Isolatie van het lawaai is een goed alternatief. Door een kap of wand rond de machine of activiteit te plaatsen, wordt het geluid gedempt. Voordeel is dat u geen vervangende middelen hoeft aan te schaffen. Nadeel is dat elke machine of activiteit geïsoleerd moet worden, wat ten koste gaat van de toegankelijkheid. Bovendien kan niet alle lawaai voldoende gedempt worden.

3. Working less long hours

U kunt er ook voor kiezen om de productietijd te beperken. Zo kunt u met 83 decibel nog 4 uur per dag werken en met 86 decibel 2 uur. Voorwaarde is wel dat het lawaai niet onverwacht hoger wordt. Voordeel is dat u verder geen maatregelen hoeft te nemen, maar het is nadelig dat u het lawaai continu moet meten en de werkploegen beperkt ingezet kunnen worden.

4. Hearing protection

Door uw personeel van gehoorbescherming te voorzien, wordt de gehoorgang geblokkeerd en daarmee het gehoor beschermd. Dit is de meest gebruikte oplossing. Voordeel is dat alle werknemers overal beschermd zijn en de impact op uw organisatie beperkt blijft.

Uiteraard is het belangrijk dat uw personeel zich bewust is van het risico. Zo ontstaat er draagvlak voor de maatregelen. 
Meer tips voor draagvlak creëren, leest u hier.